Pozicija:
Strucni savjetnik za pravna pitanja
Telefon:
036 318-685
Faks:
036 318-684