Pozicija:
Pomoćnik ministra za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača
Adresa:
Ante Starčevića bb
Mostar
88000
BiH
Telefon:
036 356-442
Faks:
036 318-684