« August 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Federalno Ministarstvo trgovine
Ante Starčevića bb, Mostar 88000
Tel: 036/310-148 (centrala)
Fax: 036/318-684
 
Sektor za vanjsku trgovinu
036/318-685
Odsjek za cijene (prijava – OPC obrasci)
Tel: 036/356-448
Fax: 036/327-936
Odsjek za analizu tržišta (XML obrasci)
Tel: 036/312-622
MINISTARSTVO TRGOVINE FBIH

Federalno ministarstvo trgovine obavlja prvenstveno poslove koji se odnose na: trgovinu, funkcionisanje jedinstvenog tržišta, uticaj privrednog sistema i ekonomske politike na tržište roba i usluga; odnose ponude i potražnje, cijene roba i usluga; zaštitu potrošača; te druge poslove utvrđene zakonom.

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

trgovina15

Poštovani posjetitelji,
želim Vam dobrodošlicu na web stranice Ministarstva trgovine Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovim stranicama se možete informisati o svim aspektima unutrašnje i vanjske trgovine u Federaciji BiH, informacija o radu Vlade Federacije BiH, te pronaći niz korisnih informacija.

Ministar Zlatan Vujanović

Za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva obrazuju se osnovne organizacijske jedinice i to:

1. Kabinet ministra

2. Sektor za vanjsku trgovinu

3. Sektor za unutrašnju trgovinu

4. Sektor za cijene i analizu tržišta

U okviru Sektora za cijene i analizu tržišta utvrđuju se unutrašnje organizacijske jedinice i to:

  • Odsjek za cijene
  • Odsjek za analizu tržišta

5. Služba za zaštitu potrošača

6. Služba za pravne i opće poslove

7. Služba za finansijske poslove

Osnovni dokumenti koji regulišu rad:

- Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH" br. 19/03 i 38/05)
- Zakon o unutrašnjoj trgovini („Službene novine Federacije BiH“ broj: 40/10)
- Zakon o politici stranih ulaganja ("Službeni glasnik BiH" broj 17/98)
- Zakon o stranim ulaganjima ("Službene novine Federacije BiH" broj 2/95)
- Zakon o posebnim uslovima za obavljanje poslova međunarodne špedicije u vezi carinjenja robe
("Službene novine Federacije BiH", br. 46/00 i 37/01)
- Zakon o vanjskotrgovinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 7/98)
- Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 2/95)
- Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novineFederacije BiH" broj 4/00)
- Zakon o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH" broj 2/95 i 70/08)