Petak, 27 Avgust 2021 14:37

OBAVJEŠTENJE O POMJERANJU ISPITNOG ROKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA DJELATNIKE MEĐUNARODNOG OTPREMNIŠTVA-ŠPEDICIJE, U VEZI SA CARINJENJEM ROBE

Obavještavamo vas da će se zbog značajnog pogoršanja epidemiološke situacije i u skladu s tim osiguranja najadekvatnijeg prostora za održavanje ispita pismeni dio stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva-špedicije, u vezi sa carinjenjem robe održati dana 10.9.2021. godine (petak) sa početkom u 12:00 sati u Mostaru, u prostorijama Federalnog ministarstva trgovine (zgrada Vlade Federacije BiH), ul. dr. Ante Starčevića bb.

 

Usmeni dio stručnog ispita održat će se dana 18.9.2021. godine (subota) sa početkom u 9:00 sati u Mostaru, u prostorijama Federalnog ministarstva trgovine.

Napominjemo da je obavezno striktno poštivanje i pridržavanje propisanih epidemioloških mjera (držanje fizičke distance, kontinuirana upotreba zaštitnih maski, dezinfekcija ruku).

Broj: 04-04-756/21                                                                                         

Mostar, 27.8.2021. godine 

M I N I S T A R

Zlatan Vujanović