Ponedjeljak, 20 April 2020 14:22

Od 13. travnja u funkciji sistem zelenih prioritetnih traka za lakši promet vitalnih proizvoda

Ponedjeljak, 20 April 2020Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 10.04.2020. godine obavijestilo je Federalno ministarstvo trgovine da je dogovorena lista esencijalnih roba koja će biti operativna za Zelenu traku od 13.04.2020. i koja je objavljena na web stranici CEFTA Sekretarijata.

Predstavnici CEFTA strana odobrili su spisak osnovnih roba. U slučaju Bosne i Hercegovine, listu vitalnih proizvoda kreiralo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u suradnji s nadležnim institucijama, pri čemu je svoj doprinos u izradi liste dalo i Federalno ministarstvo trgovine. U ponedjeljak, 13. travnja, navedeni sistem zelenih prioritetnih traka u regionu Zapadnog Balkana je pušten u funkciju, zahvaljujući kojima će vitalni proizvodi sa zajedničke liste imati olakšan promet na definiranim graničnim prijelazima između zemalja CEFTA-e.  CEFTA lista sadrži najvažnije proizvode, hranu za ljude i stočnu hranu, a za oblast medicinskih proizvoda, zaštitne opreme i drugih trenutačno neophodnih proizvoda preuzeta je lista Svjetske carinske organizacije. U zavisnosti od potreba CEFTA strana, ova lista se može mijenjati i dopunjavati.

Svi podaci o restrikcijama koje su uvele CEFTA strane, uključujući i liste i update lista roba koja ide na Zelene trake, te podatke o kontrolama roba na ovoj listi, dostupni su na https://cefta.int/covid-19/  .