Utorak, 18 Maj 2021 12:20

Pregled uvoza N/D u Federaciji BiH za period I - III mjeseca u 2021.godini

U tabeli br. 1 – Pregled uvoza naftnih derivata za period od I-III mjeseca 2021. godine dat je prikaz uvoza n/d po vrsti, količini i zemlji porijekla.


U prvom tromjesečju 2021. godine prema dostavljenim podacima 11 uvoznika naftnih derivata, uvezeno je 248.075 tone n/d što je za oko 2,13 % više u odnosu na isti period 2020. godine kada je uvezeno 242.892 tona naftnih derivata.
Najviše naftnih derivata je uvezeno iz Hrvatske, Srbije i Italije i to oko 93% cjelokupnog uvoza.
Najveći uvoznici naftnih derivata Holdina Sarajevo, G-Petrol Sarajevo, Petrol BH Oil Comp Sarajevo i Hifa –Oil Tešanj učestvuju sa oko 96% u ukupnom uvozu n/d na području Federacije BiH.

Uvoz I XII ND tab1

 

PREGLED NABAVLJENIH KOLIČINA N/D IZ REPUBLIKE SRPSKE
U PERIODU OD I-III MJESECA 2021.GODINEUvoz I XII ND tab2

U tabeli br. 2 dat je Pregled nabavljenih količina n/d iz Republike Srpske.
Ukupno je u periodu od I-III mjeseca 2021.godine nabavljeno od dobavljača iz RS 7.322 tone n/d, što je za oko 12,80% više u odnosu na isti period prošle godine kada je nabavljeno 6.492 tone n/d.
Najviše n/d je nabavljeno od Optima Grupa d.o.o.Banja Luka , Petrol LPG HIB Šamac, Super Petrol BL, Oda petrol d.o.o. Doboj itd.