folder Javne nabavke

Documents

pdf Odluku o prihvatanju ponude za kasko osiguranje službenog vozila (56 downloads)
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja službenog motornog vozila marke PASSAT (365 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke Mercedes (337 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke AUDI (348 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke usluga – usluge održavanja računarske i druge opreme. (414 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude računarska i druga oprema (456 downloads) Popular
pdf Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge odrzavanja racunarske i druge opreme (432 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudaca u postupku nabavke roba-goriva za sluzbena motorna vozila (374 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatnju ponude - toneri (363 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude - kancelarijski materijal i sitni inventar (364 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude sredstava za higijenu (471 download) Popular
pdf Odluka H (468 downloads) Popular
pdf Odluka G (480 downloads) Popular
pdf Odluka Plan nabavki FMT 2021 (552 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge NKPND (622 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge e-OPC (665 downloads) Popular
pdf Poništenje postupka javne nabave Usluge održavanja elektrosnkog vođenja OPC a (928 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga obveznog i potpuno kasko osiguranja 08122020 (1002 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 08122020 (1067 downloads) Popular
pdf Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu usluga kasko osiguranja putničkog motornog vozila (1236 downloads) Popular