Služba za zaštitu potrošača

Indeks članka

U Službi za zaštitu potrošača obavljaju se poslovi u vezi sa provođenjem Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini i drugih propisa vezanih za zaštitu potrošača.

Daju se stručna mišljenja, sudjelovanje u aktivnostima vezanim za prilagođavanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz područja zaštite potrošaća, predlaže i provodi politiku i mjere zaštite potrošača, ukljućujući i izradu Programa za zaštitu potrošača u saradnji s Vijećem za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Prate se ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih programom zaštite potrošača, obavljanja poslova prenosa javnih poslova udruženjima potrošača i praćenje njihova rada, ustanovljavanje registra udruženja potrošača kojima su preneseni javni poslovi, praćenje rada i predlaganja mjera za unapređenje cjelovitog sistema zaštite potrošača na području Federacije Bosne i Hercegovne

Izrada analiza, te predlaganja mjera za unapređenje rada sistema, pripremanja analitičkih podloga za praćenje stanja na području zaštite potrošača, te provođenje mjera upravnog nadzora, sudjelovanja u pripremi programa vezanih za edukaciju u vaspitno-obrazovnim institucijama, obavljanje i pružanje stručne pomoći udruženjima potrošaća, saradnja s drugim ministarstvima i institucijama, obavljanje i drugih poslova iz svog djelokruga.