folder Javne nabavke

Documents

pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja službenog motornog vozila marke PASSAT (72 downloads)
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke Mercedes (60 downloads)
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke AUDI (73 downloads)
pdf Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke usluga – usluge održavanja računarske i druge opreme. (105 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude računarska i druga oprema (126 downloads) Popular
pdf Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge odrzavanja racunarske i druge opreme (115 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudaca u postupku nabavke roba-goriva za sluzbena motorna vozila (184 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatnju ponude - toneri (182 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude - kancelarijski materijal i sitni inventar (174 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude sredstava za higijenu (296 downloads) Popular
pdf Odluka H (294 downloads) Popular
pdf Odluka G (295 downloads) Popular
pdf Odluka Plan nabavki FMT 2021 (362 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge NKPND (443 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge e-OPC (472 downloads) Popular
pdf Poništenje postupka javne nabave Usluge održavanja elektrosnkog vođenja OPC a (580 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga obveznog i potpuno kasko osiguranja 08122020 (820 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 08122020 (875 downloads) Popular
pdf Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu usluga kasko osiguranja putničkog motornog vozila (897 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude GUMA M d.o.o. Mostar (841 download) Popular