Novosti - Federalno ministarstvo trgovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je razmatrala informacije pet federalnih ministarstva o posljedicama pandemije koronavirusa na privredu Federacije BiH, koje će, objedinjene u jedan dokument, biti upućene Parlamentu FBiH.
U skladu sa Uputstvom o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga („Službene novine Federacije BiH“, broj:20/19), benzinske pumpe dostavljaju radi evidentiranja Federalnom ministarstvu trgovine elektronskim putem obavještenje o promjeni cijena i marži na malo za naftne…
Potrošačke cijene u julu/srpnju 2020. godine, u prosjeku su pale za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec.
Potrošačke cijene u junu/lipnju 2020. godine, u prosjeku su više za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec.
U tabeli br. 1 – Pregled uvoza n/d za period od I-VI mjeseca 2020. godine dat je prikaz uvoza n/d po vrsti, količini i zemlji uvoza.
Stranica 1 od 29