Utorak, 23 Oktobar 2018 11:19

Vujanović: Podići nivo zaštite potrošača

Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović prisustvovao je danas u Sarajevu početku radionice "Simulacija izbijanja epidemije u Bosni i Hercegovini" kojoj je glavni aspekt "Upravljanje epidemijama čiji je put prenosa hrana".

Kako je rečeno, radionice ovog tipa mogu značajno podići spremnost nadležnih institucija za reagovanje u takvim situacijama.

- Stvarna vježba i simulacija problema će osposobiti naše osoblje da što organizovanije djeluju i podići kvalitet zaštite potrošača - kazao je Vujanović.

Nicole Gollnick iz Saveznog instituta za procjenu rizika Njemačke pojasnila je da će učesnici radionice morati otkriti uzrok simulirane epidemije i ponuditi rješenja te krize.

- Također, bit će održana i fiktivna pres konferencija jer je navodno izbijanje epidemije u BiH izazvalo međunarodnu pažnju - dodala je Gollnick.

Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Džemil Hajrić rekao je da podaci koje redovno razmjenjuju s entitetskim i kantonalnim službama pokazuju da je stanje u BiH zadovoljavajuće, kao i u zemljama u okruženju.

Pomoćnica ministra civilnih poslova BiH Draženka Malićbegović navela je da je radionica vrlo značajna za razvoj multisektorskog pristupa procjeni rizika od epidemija, upravljanju takvim situacijom i unapređenju komunikacijskih vještina.

Radionica je dio tehničke pomoći Vlade Njemačke za unapređenje poljoprivrednog sektora u BiH.

Izvor: Vlada FBiH