folder Javne nabavke

Documents

pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja službenog motornog vozila marke PASSAT (72 downloads)
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke Mercedes (59 downloads)
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke AUDI (73 downloads)
pdf Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke usluga – usluge održavanja računarske i druge opreme. (103 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude računarska i druga oprema (125 downloads) Popular
pdf Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge odrzavanja racunarske i druge opreme (114 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudaca u postupku nabavke roba-goriva za sluzbena motorna vozila (180 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatnju ponude - toneri (179 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude - kancelarijski materijal i sitni inventar (171 download) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude sredstava za higijenu (293 downloads) Popular
pdf Odluka H (291 download) Popular
pdf Odluka G (294 downloads) Popular
pdf Odluka Plan nabavki FMT 2021 (362 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge NKPND (442 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge e-OPC (470 downloads) Popular
pdf Poništenje postupka javne nabave Usluge održavanja elektrosnkog vođenja OPC a (578 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga obveznog i potpuno kasko osiguranja 08122020 (820 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 08122020 (874 downloads) Popular
pdf Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu usluga kasko osiguranja putničkog motornog vozila (892 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude GUMA M d.o.o. Mostar (841 download) Popular