Novosti - Federalno ministarstvo trgovine
Potrošačke cijene u novembru/studenom 2020. godine, u prosjeku su porasle za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec.
Potrošačke cijene u oktobru/listopadu 2020. godine, u prosjeku su porasle za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec.
U skladu sa zakonom propisanim nadležnostima u oblasti oblast cijena, Federalno ministarstvo trgovine prati i prikuplja odgovarajuće  podatke o  kretanju  maloprodajnih cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH i zemljama regiona, kao i podatke o kretanju kursa dolara i sirove nafte na svjetskom…
U tabeli br. 1 – Pregled uvoza n/d za period od I-IX mjeseca 2020. godine dat je prikaz uvoza n/d po vrsti, količini i zemlji uvoza. 
Potrošačke cijene u septembru/rujnu 2020. godine, u prosjeku su porasle za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec.