Petak, 01 Decembar 2017 12:07

Pregled uvoza N/D u Federaciji BiH i nabavke istih iz RS-a za period od I - IX mjeseca u 2017.godini

tabela1 derivati 1 9 17

 

Federalno ministarstvo trgovine je u skladu sa Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave isključivo nadležno za oblast trgovine. U okviru svoje nadležnosti, između ostalog, prati snabdijevanje tržišta naftnim derivatima (u daljem tekstu: n/d) po uvoznicima, vrsti, količini i zemlji uvoza n/d, kao i nabavku n/d u Federaciji BiH i iz Republike Srpske.

U priloženoj Tabeli 1 - Pregled uvoza n/d u Federaciji BiH za period od I - IX mjeseca 2017. godine, dat je prikaz realiziranog uvoza n/d po količini, vrsti n/d derivata i zemlji uvoza.

U periodu od I – IX mjeseca 2017. godine na područje Federacije BiH uvezeno je 701.203 t n/d što je za oko 6 % više nego u istom periodu prošle godine kada je uvezeno 661.536 t n/d.

Najviše n/d je uvezeno iz Hrvatske 384.987 t (54,90 %), zatim slijedi Italija 184.792 t (26,35 %), Srbija 71.900 t (8,49 %) itd.

PRIKAZ NAJVEĆIH UVOZNIKA NAFTNIH DERIVATA UKUPNOM UVOZU N/D NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH

tabela2 derivati 1 9 17

U priloženoj tabeli 2 prikazan je udio najvećih uvoznika n/d u ukupnom uvozu na području Federacije BiH za period od I – IX mjeseca 2017. godine.

PREGLED NABAVLJENIH KOLIČINA N/D IZ REPUBLIKE SRPSKE U PERIODU OD I-IX MJESECA 2017.GODINE

tabela3 derivati 1 9 17

U tabeli 3 je dat Pregled nabavljenih količina n/d iz Republike Srpske.

Ukupno je u periodu od I – IX mjeseca 2017. godine nabavljeno iz Rafinerije Bosanski Brod ili drugog dobavljača iz RS 163.667 tona n/d što je za oko 0,02 % manj u odnosu na isti period prošle godine kada je nabavljeno 163.702 tone n/d.

Najviše n/d je nabavljeno od Optima Grupa d.o.o. Banja Luka i to oko 93,12 % (152.402t) dok ostale količine naftnih derivata su nabavljene od Alfa Global Brčko i direktno iz Rafinerije Bosanski Brod.