Četvrtak, 17 Maj 2018 15:50

Pregled uvoza N/D u Federaciji BiH za period od I - III mjeseca u 2018.godini

tabela1 derivati 1 3 18

 

Federalno ministarstvo trgovine je u skladu sa Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave isključivo nadležno za oblast trgovine. U okviru svoje nadležnosti, između ostalog, prati snabdijevanje tržišta naftnim derivatima (u daljem tekstu: n/d) po uvoznicima, vrsti, količini i zemlji uvoza n/d, kao i nabavku n/d u Federaciji BiH i iz Republike Srpske.

U priloženoj Tabeli 1 - Pregled uvoza n/d u Federaciji BiH za period od I - III mjeseca 2018. godine, dat je prikaz realiziranog uvoza n/d po količini, vrsti n/d derivata i zemlji uvoza.

U periodu od I – III mjeseca 2018. godine na područje Federacije BiH uvezeno je 197.030 t n/d što je za oko 6,38 % više nego u istom periodu prošle godine kada je uvezeno 185.219 t n/d.

Najviše n/d je uvezeno iz Hrvatske 108.794 t (52,22 %), zatim slijedi Italija 52.714 t (26,76 %), Srbija 27.441 t (13,92 %) itd.

PRIKAZ NAJVEĆIH UVOZNIKA NAFTNIH DERIVATA UKUPNOM UVOZU N/D NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH

tabela2 derivati 1 3 18

U priloženoj tabeli 2 dat je pregled uvoznika n/d sa najvećim udjelom u ukupnom uvozu na području Federacije BiH za period od I – III mjeseca 2018. godine.

PREGLED NABAVLJENIH KOLIČINA N/D IZ REPUBLIKE SRPSKE

U PERIODU OD I-III MJESECA 201.GODINE

tabela3 derivati 1 3 18

U tabeli 3 je dat Pregled nabavljenih količina n/d iz Republike Srpske.

Ukupno je u periodu od I – III mjeseca 2018. godine nabavljeno iz Rafinerije Bosanski Brod ili drugog dobavljača iz RS 34.330 tona n/d što je za oko 6,12 % manje u odnosu na isti period prošle godine kada je nabavljeno 36.569 tona n/d.

Najviše n/d je nabavljeno od Optima Grupa d.o.o. Banja Luka i to oko 92,94 % (31.908t) dok ostale količine naftnih derivata su nabavljene od Alfa Global Brčko, Bh euro gas Brčko, Petrol LPG HIS Šamac i direktno iz Rafinerije Bosanski Brod.