Četvrtak, 29 Novembar 2018 15:15

Pregled uvoza N/D u Federaciji BiH za period od I - VI mjeseca u 2018.godini

tabela1 derivati 1 6 18

 Federalno ministarstvo trgovine je u skladu sa Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave isključivo nadležno za oblast trgovine. U okviru svoje nadležnosti, između ostalog, prati snabdijevanje tržišta naftnim derivatima (u daljem tekstu: n/d) po uvoznicima, vrsti, količini i zemlji uvoza n/d, kao i nabavku n/d u Federaciji BiH i iz Republike Srpske.

U priloženoj Tabeli 1 - Pregled uvoza n/d u Federaciji BiH za period od I - VI mjeseca 2018. godine, dat je prikaz realiziranog uvoza n/d po količini, vrsti n/d derivata i zemlji uvoza.
U periodu od I – VI mjeseca 2018. godine na područje Federacije BiH uvezeno je 451.907 t n/d što je za oko 7,82 % više nego u istom periodu prošle godine kada je uvezeno 419.137 t n/d.
Najviše n/d je uvezeno iz Hrvatske 250.707 t (55,48 %), zatim slijedi Italija 124.338 t (27,51 %), Srbija 56.025 t (12,40 %) itd.

PRIKAZ NAJVEĆIH UVOZNIKA NAFTNIH DERIVATA UKUPNOM UVOZU N/D NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH

tabela2 derivati 1 6 18

PREGLED NABAVLJENIH KOLIČINA N/D IZ REPUBLIKE SRPSKE

U PERIODU OD I-VI MJESECA 2018.GODINE

tabela3 derivati 1 6 18

U tabeli 3 je dat Pregled nabavljenih količina n/d iz Republike Srpske.


Ukupno je u periodu od I – VI mjeseca 2018. godine nabavljeno iz Rafinerije Bosanski Brod ili drugog dobavljača iz RS 97.993 tona n/d što je za oko 2,27 % više u odnosu na isti period prošle godine kada je nabavljeno 97.771 tona n/d.
Najviše n/d je nabavljeno od Optima Grupa d.o.o. Banja Luka i to oko 89,93 % (88.127t) dok ostale količine naftnih derivata su nabavljene od Alfa Global Brčko i direktno iz Rafinerije Bosanski Brod.