Petak, 07 Februar 2020 09:09

Pregled uvoza N/D u BiH za period I - XII mjeseca u 2019.godini

Bilansom energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu planiran je plasman naftnih derivata u količini od 1.050.000 tona, od čega je planiran uvoz 970.000 tona i 80.000 tona n/d kroz međuentitetsku trgovinu iz Rafinerije Brod.

preg uvoz nd i xii 19 tab1

U tabeli br. 1 – Pregled uvoza n/d za period od I-XII mjeseca 2019. godine dat je prikaz uvoza naftnih derivata po vrsti, količini i zemlji uvoza.

U periodu od I-XII mjeseca 2019. godine prema dostavljenim podacima 12 uvoznika naftnih derivata, uvezeno je 1.231.692 tona što je za oko 12,96 % više u odnosu na isti period 2018. godine kada je uvezeno 1.090.307 tona naftnih derivata.
*Od ukupno uvezene količine nafte i naftnih derivata u 2019.godini određene količine su plasirane izvan Federacije Bosne i Hercegovine.

 

PRIKAZ NAJVEĆIH UVOZNIKA NAFTNIH DERIVATA U UKUPNOM UVOZU N/D ZA PERIOD OD I-XII MJESECA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIHpreg uvoz nd i xii 19 tab2

U tabeli br. 2 prikazan je udio najvećih uvoznika n/d u ukupnom uvozu na području Federacije BiH za period od I – XII mjeseca 2019. godine. Najviše naftnih derivata je uvezla Holdina d.o.o. Sarajevo, i to 679.911 t, zatim G-petrol d.o.o.Sarajevo 215.063 tone, Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 187.025 tona i Hifa – Oil d.o.o Tešanj ukupno 94.150 tona naftnih derivata.

 

PREGLED NABAVLJENIH KOLIČINA N/D IZ REPUBLIKE SRPSKE U PERIODU OD I-XII MJESECA 2019.GODINE

preg uvoz nd i xii 19 tab3

U tabeli br.3 dat je Pregled nabavljenih količina n/d iz Republike Srpske.

Ukupno je u periodu od I – XII mjeseca 2019. godine nabavljeno od dobavljača iz Republike Srpske 30.796 tone n/d što je za oko 87,44% manje u odnosu na isti period prošle godine kada je nabavljeno 245.337 tona n/d.

Najviše n/d je nabavljeno od Optima Grupa d.o.o. Banja Luka i to 26.077, dok su ostale količine naftnih derivata nabavljene od Petrol LPG HIB Šamac, Super Petrol BL i Oda Petrol d.o.o. Doboj.