folder Javne nabavke

Documents

pdf Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke usluga – usluge održavanja računarske i druge opreme. (12 downloads) New
pdf Odluka o prihvatanju ponude računarska i druga oprema (28 downloads)
pdf Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge odrzavanja racunarske i druge opreme (28 downloads)
pdf Odluka o izboru ponudaca u postupku nabavke roba-goriva za sluzbena motorna vozila (103 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatnju ponude - toneri (108 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude - kancelarijski materijal i sitni inventar (105 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude sredstava za higijenu (224 downloads) Popular
pdf Odluka H (230 downloads) Popular
pdf Odluka G (229 downloads) Popular
pdf Odluka Plan nabavki FMT 2021 (294 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge NKPND (375 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge e-OPC (389 downloads) Popular
pdf Poništenje postupka javne nabave Usluge održavanja elektrosnkog vođenja OPC a (436 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga obveznog i potpuno kasko osiguranja 08122020 (759 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 08122020 (799 downloads) Popular
pdf Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu usluga kasko osiguranja putničkog motornog vozila (755 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude GUMA M d.o.o. Mostar (768 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru nabave usluga održavanja i servisiranja vozila Mercedes (1266 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru nabave usluga održavanja i servisiranja vozila Pasat (1238 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru nabave usluga održavanja i servisiranja vozila Audi (1211 downloads) Popular