pdf Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige Popular

By 1600 downloads

Download (pdf, 84 KB)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige.pdf

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige, objavljen u Službenim novinama Federacije BiH 47/19 od 06.07.2019. godine, kojim je omogućeno trgovcima da izradu, evidenciju i pohranu kalkulacije cijena vrše elektronski, te da iste štampaju samo na zahtjev inspekcijskih organa