Četvrtak, 18 Januar 2018 15:00

Obavještenje

U „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 3/18 od 17.01.2018. objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige. Shodno izvršenoj dopuni Pravilnika trgovci pojedinci, registrovani prema odredbama Zakona o unutrašnjoj trgovini („Službene novine Federacije BiH“ br. 40/10 i 79/17), nisu dužni voditi trgovačku knjigu na malo.

U istom broju „Službenih novina Federacije BiH“ objavljen je i Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, kojim je trgovcu pojedincu omogućeno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu od 70,00 KM