Četvrtak, 21 Decembar 2017 13:19

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE

U „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 97/17 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige. Pravilnik se počinje primjenjivati od 01.01.2018. godine.

U primjeni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH", broj: 91/15), koji je u primjeni je od 01.01.2016. godine, uočene su određene manjkavosti, te je bilo potrebno izvršiti izmjene i dopune pojedinih odredbi.

U fazi pripreme izmjena i dopuna Pravilnika Federalno ministarstvo trgovine je obavilo konsultacije sa poslovnim subjektima, koji su putem Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, udruženja ili pojedinačno dostavili svoje prijedloge, koji su prihvaćeni i ugrađeni u odredbe Pravilnika.

Što se mijenja

- Izvršena je dopuna popisa trgovačkih knjiga.
- Uređuje se način vođenja i oblik trgovačke knjige, ukida se neprecizna odredba o obavezi štampanja elektronski vođene TK, ukida se obaveza ovjeravanja TK od strane nadležnog općinskog organa, u cilju ravnopravnog tretmana trgovaca koji TK vode ručno sa trgovcima koji TK vode u elektronskom obliku.
- Uređuje način označavanja evidencijskog broja uz istaknutu cijenu.
- Izvršena je izmjena i dopuna čl. 11. i 18. u cilju principa identičnosti knjigovodstvenih i trgovačkih evidencija.
- Uređuje se način zaključivanja TK koja se vodi u elektronskom obliku.
- Rokovi čuvanja dokumentacije na osnovu koje se vrši knjiženje u TK uređuju se upućujućom normom.